Doelstelling

De doelstellingen van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten. Deze doelstellingen zijn:
Het behartigen van de belangen en het verhogen van het welzijn van senioren in het algemeen en van haar leden in het bijzonder en in de meest ruime zin van het woord.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 • Diensten te verlenen en het behartigen van de
  individuele belangen van de leden.
 • Belangenbehartiging van senioren in het algemeen.
 • Vertegenwoordiging van de belangen van senioren
  bij overheden en andere instanties.
 • Samen te werken met organisaties en instellingen
  met een gelijk of aanverwant doel.
 • Het aanwenden van andere wettige middelen.
 • Het organiseren van een veelzijdig scala aan activiteiten.
 • Ervoor te zorgen dat senioren geïnformeerd
  en voorgelicht worden over zaken die voor hen van belang zijn.