BEZWAAR NIEUW PENSIOEN

Beste leden,

Recent is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen.

Deze wet zal ingaan op 1 juli aanstaande.

Niemand weet wat dit voor uw pensioen precies betekent.

Wat we wel weten is dat in de nieuwe wet bezwaar niet meer mogelijk is, maar dat is tot eind deze maand nog wel mogelijk.

Daarom willen we u wijzen op de mogelijkheid om pro forma bezwaar aan te tekenen bij uw bedrijfspensioenmaatschappij.

Eerder riepen de vakbonden CMHF en NU’91 leden op om bezwaar aan te tekenen.

Via KBO Brabant zijn naar aanleiding daarvan inlichtingen ingewonnen bij hun pensioenadvocaat, hoogleraar Hans van Meerten, en is gevraagd of we er verstandig aan zouden doen de leden een soortgelijke bericht te sturen. Hij gaf aan dat het in elk geval geen kwaad kon om dat te doen, en indachtig de onterechte spaarbelasting die vooralsnog alléén voor bezwaarmakers wordt gecorrigeerd, hebben we besloten om dit bericht aan u te sturen.

Of het zin heeft, we weten het niet. Maar naar het motto “Baat het niet, schaadt het niet” bij deze bijgaand een concept brief die u kunt sturen naar uw bedrijfspensioenfonds(en).

De cursieve gegevens hoeft u slechts te vervangen door de werkelijke gegevens en dan uw naam en adresgegevens invullen en de brief per post verzenden vóór 1 juli a.s.

Let op 1: Het gaat om pensioen(en) van of via uw (oude) werkgever die u naast uw AOW heeft of gaat krijgen.

Let op 2: Voor degenen die nog geen AOW hebben kan de WTP meer verandering betekenen dan voor degenen die al AOW hebben.

Let op 3: Of er later een procedure zal komen vergelijkbaar met die van de onterechte spaarbelasting, weten we niet. Wel weten we dat zo’n traject vele jaren duurt.

Of u een pro-forma bezwaar naar uw pensioenfonds gaat sturen is geheel aan u.

Wij willen u in ieder geval op de mogelijkheid wijzen en een handreiking geven.

Met dank aan een oplettend lid (oud politieman).

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur

Jan Baartmans

PS. Mocht u een pro forma bezwaar maken en daarop een negatieve reactie krijgen (en dit zal ongetwijfeld het geval zijn) dan kunt u via een mailtje naar seniorenleeuwen@gmail.com een conceptbrief krijgen om het bezwaar aan te houden.

Klik hier om voorbeeldbrief te downloaden http://www.seniorenleeuwen.nl/wp-content/uploads/2023/06/Pro-Forma-Bezwaarbrief-pensioenfondsen-V2.docx