Doelstelling

De doelstellingen van de vereniging
zijn vastgelegd in de Statuten
die doelstellingen zijn o.m. :
Het behartigen van de belangen en het verhogen van het welzijn,
van senioren in het algemeen en van haar leden in het bijzonder,
en in de meest ruime zin van het woord.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
Diensten te verlenen en het behartigen van de
individuele belangen van de leden.
*
Belangenbehartiging van senioren in het algemeen.
*
Vertegenwoordiging van de belangen van senioren
bij overheden en andere instanties.
*
Samen te werken met organisaties en instellingen
met een gelijk of aanverwant doel.
*
Het aanwenden van andere wettige middelen.
*
Het organiseren van een veelzijdig scala aan activiteiten.
*
Ervoor te zorgen dat senioren geïnformeerd
en voorgelicht worden over zaken ,
die voor hen van belang zijn.

met vriendelijke groet,

Logo SVBL

Seniorenvereniging 50+ een actieve vereniging in Beneden Leeuwen waar veel ouderen een invulling kunnen geven aan activiteit die hem of haar passen