van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel

Beste leden en belangstellenden,

Heerlijk………….  we gaan de goede kant op.

Wat een fijn gevoel dat het leven, zoals we dat graag willen (be)leven, steeds meer werkelijkheid wordt. Zowel jong als oud hebben veel moeten inhouden en verlangen naar oude tijden maar wel  een mooie toekomst met respect voor elkaar, plezier en een gezond leven.

In de Vereniging zien we dat er een aantal activiteiten is opgestart en een aantal liever   begint na de vakantie zo rond half augustus, begin september. Er zijn activiteiten gestart, zoals: de inloopochtenden op woensdagen van 10.00 – 12.00 uur die langzaamaan beter beginnen te lopen, het vrij biljarten en er zijn weer dansers met een glimlach gesignaleerd, terwijl de fietsers en de jeu de boulers al een tijdje lekker verder gaan.                                           

Voor alle activiteiten geldt dat de coördinator, meestal in samenspraak met de leden, het initiatief heeft genomen om op te starten of besloten heeft om nog te wachten tot na de  vakantieperiode.

Het begint te bruisen en we hebben er zin in. Na de vakantieperiode zal het opstarten van alle activiteiten niet zo moeilijk meer zijn. Wat betreft het schilderen is er een oplossing gevonden. Zie hiervoor de toelichting in deze Nieuwsbrief. Voor het kaarten is Erna van Oijen bereid gevonden om dit op zich te nemen. Zo gauw het kan wordt u hierover verder geïnformeerd.

Gelukkig, eindelijk !!!! We gaan een fijne tijd ontspannen tegemoet. Geniet ervan.

Per 1 juli 2021 hebben alle verenigingen en dus ook wij te maken met de WBTR    (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Met het voltallige bestuur zijn we vanaf april 2021 m.b.v. o.a. een checklist aan het nalopen hoe we stapsgewijs kunnen groeien naar een Vereniging die perfect voldoet aan de gestelde eisen in de WBTR.

Lang leve de vergrijzing: een slimme gemeente is voorbereid.

Met deze aanhef hebben alle politieke partijen van de Gemeente Maas en Waal van onze Vereniging een brief ontvangen. We moeten er voor zorgen goed voorbereid te zijn op  vergrijzing, want het aantal zorgbehoevende ouderen zal de komende jaren drastisch     toenemen terwijl het aantal zorgmedewerkers en mantelzorgers zal afnemen.                                 

De partijprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen moeten met deze vergrijzing rekening houden. Alleen dan kan de gemeente in de toekomst “seniorproof” zijn. De politieke partijen krijgen met onze brief een handreiking om noodzakelijke eisen voor de gemeente in hun partijprogramma op te nemen.

Deze eisen zijn hieronder in hoofdlijnen samengevat.

De gemeente zorgt ervoor (of blijft ervoor zorgen) dat:

·  Senioren langer thuis kunnen blijven wonen of dat de gemeente zorgt voor geschikte woonvormen voor senioren.

·  Er een focus is op welzijn/ontmoeting

·  Er een goede zorg en ondersteuning, facilitering van vrijwilligerswerk en verlichting mantelzorg is.

·  Er een goede gezondheidsbevordering en samenwerking is

·  Een goede toegankelijkheid en mobiliteit voor ouderen is geregeld.

·  Er een fijne leefomgeving is.

·  Er een adequaat armoedebeleid is.

·  Zij Digi-vriendelijk is, ook voor ouderen.

We gaan ervan uit dat onze input ter harte wordt genomen voor de verkiezing  programma’s voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022. 

Bovenstaande samenvatting met dank aan Jan Baartmans

Poetsers gezocht

Wij zijn op zoek naar poetsers die regelmatig in Ons Huukske onder de bezielende leiding van Lies van Gelder met de juiste materialen Ons Huukske weer laten blinken.                              Geef u op bij Lies van Gelder of een van de andere bestuursleden.                                                   Bedankt.

De website en de app M&WOnline (MaasenWaalOnline)

We zijn een weg ingeslagen waarvan wij vinden dat die beter past bij de eisen van deze tijd.

Op onze website kunt u van alles te weten komen over onze Vereniging en sinds enige tijd ook via de app M&WOnline.

Om ervoor te zorgen dat alles inhoudelijk klopt en er niet via allerlei verschillende wegen op – en/of aanmerkingen tot ons komen vragen we onze leden en belangstellenden het volgende:

· Stuur s.v.p. op – en/of aanmerkingen naar Gé van Hees of naar Peter Verver.

· Peter en Gé bundelen voor de website   beheerders en voor de appbeheerder de   mogelijke veranderingen en geven die dan aan hen door.

· Hoe kunt u de app op uw telefoon installeren?

We hebben het super makkelijk gemaakt.  Maakt niet uit of u een IPhone of Android  telefoon heeft.

Ga naar de website www.maasenwaalonline.nl                                                                                            U wordt dan automatisch naar de App Store  doorgelinkt en volgt u de instructie voor het  installeren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo-50-oranje-2.png