01-02-2021

Van onze voorzitter Peter Verver

Wat een tijden…….

In de tijd tussen verschijnen Ons Buukske van december 2020 en deze Nieuwsbrief is er veel gebeurd binnen en buiten de Seniorenvereniging50+ Beneden-Leeuwen.

Je voelt dat Corona en de maatregelen die daaruit voortvloeien een zware wissel trekken op ons allemaal en natuurlijk goed merkbaar voor onze leden in het bijzonder. Het duurt zo lang en we hebben nog geen duidelijke eindstreep in zicht.

Het vaccin kan verlichting brengen, maar het virus hakt er nog steeds flink in. We merken dat in de zorg op alle niveaus, in de verpleegtehuizen en in ons eigen leven met familie en vrienden.

Helaas is dit ook in de vereniging heftig en merkbaar, omdat er leden ziek worden of  overlijden, maar ook door onbegrip over de regels, wat mag wel, wat mag niet en door het wel of niet dragen van mondkapjes.

Opgelegde gemeenteregels kunnen verschillen per Gemeente, hoe vreemd ook,  en al vereniging  hebben ons te houden aan de voorschriften van West Maas en Waal.

Daar hebben we als vereniging, zoals de biljartleden weten, goed last van gehad door de onenigheid tussen twee leden, met als gevolg dat twee prominente leden hun biljart(lidmaatschap) hebben opgezegd en ook uit het bestuur van de vereniging zijn gestapt.

We zijn vrijwilligers en we maken fouten. Dat mag, mits je ook zoekt naar een oplossing met respect naar elkaar.

Van deze onenigheid hebben we geleerd of is het voortschrijdend inzicht?

Iedere bestuurder beseft nu nog beter dat je altijd bestuurder bent en je dat altijd uit dient te dragen. Al heb je een eigen mening, over genomen besluiten van de veiligheidscoördinator van de Gemeente, die worden uitgedragen door het bestuur of door het DB, kan geen discussie ontstaan. Die heb je na te leven.

We leren er ook van dat we een onenigheid, zoals deze, niet via de mail afhandelen. In het huishoudelijk reglement komt een toevoeging dat we ten alle tijden de mail richten aan de betrokken persoon(en) en zo nodig de contactpersoon van het bestuur voor die activiteit. Het beste is natuurlijk om dit mondeling af te handelen.

De afgelopen tijd hebben we met de redactie van Ons Buukske, Ben, Marian en René, overleg gehad hoe we verder gaan nu de (bestuurs)samenstelling is veranderd, hoe we de toekomst voor de Nieuwsbrief en Ons Buukske zien en hoe we de verspreiding van                ONS van KBO-Brabant kunnen aanpassen aan de wensen van deze tijd.

Daarnaast is Ben al enige tijd met een app bezig waarin we de informatievoorziening kunnen veranderen, uitbreiden en zelfs verbeteren voor de seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen, voor adverteerders, sponsoren en mogelijk meer geïnteresseerden.

We gaan die veranderingen aanbrengen, maar alles in een rustig tempo, waarbij we in redelijkheid met iedereen rekening houden en zeker rekening houden met de alleroudsten of degenen die moeite hebben met het hedendaagse tempo om veranderingen bij te houden.

We zullen alle leden bijtijds informeren, indien er veranderingen gaan komen. Naast de Nieuwsbrieven verschijnt in april Ons Buukske, zoals u dat tot nu toe van ons gewend bent, en voor nu…….

Het allerbeste voor iedereen, een goede gezondheid, genoeg energie om deze lastige tijd te overwinnen EN maak er toch iets moois van.

Met vriendelijke groet,

Peter Verver, voorzitter