Nieuws

Nieuwsbrief SV 50+ nr 6 december 2018

Nieuwsbrief SV 50+ nr 5 oktober 2018

Nieuwsbrief SV 50+ nr 4 augustus 2018

Nieuwsbrief SV 50+ nr 3 juni 2018

Nieuwsbrief SV 50+ nr 2 april 2018

Nieuwsbrief SV 50+ nr 1 januari 2018

Nieuwsbrief SV  50+ nr 5 december 2017

Nieuwsbrief SV  50+ nr 4 oktober 2017

Nieuwsbrief SV  50+ nr 3 augustus 2017

Nieuwsbrief SV  50+ nr 2 juni 2017

Nieuwsbrief SV  50+ nr 1 maart 2017

Interview  Henri van der Vorst over de nieuwe Rosmolen en Senioren Leeuwen 50+

Beste Leden,
Op deze pagina nieuws voor of over onze vereniging                 of informatie die we beslist met u hebben willen delen.

Logo KBO Brabant

Column F. Slangen, voorzitter KBO-Brabant, mei 2015

Intergenerationele solidariteit mag geen eenrichtingsverkeer meer zijn

Wat hebben wij onze kinderen in vredesnaam aangedaan, behalve ze vermoedelijk meer verwend dan wij werden in de vaak grote gezinnen waarin we zelf opgroeiden. Toch is het de generatie van onze kinderen die oververtegenwoordigd is in de Tweede Kamer waar het beleid voor de BV Nederland wordt gemaakt. Of het nu om wonen, mobiliteit, zorg, inkomen, pensioenen of om de publieke omroep gaat, op alle terreinen moeten wij het als oudere burgers ontgelden.

Zo besloot koepelorganisatie NPO onlangs dat er ‘verjongd’ moet worden bij de publieke omroepen. Programma’s met te weinig kijkers of te veel oudere kijkers moeten sneller van de buis worden gehaald. Jan Slagter van Omroep MAX is furieus en ik met hem.

De herziening van het zorgstelsel was een bezuinigingsoperatie die ons werd verkocht als ‘maatwerk’. Intussen constateren huisartsen en wijkverpleegkundigen nu al dat ouderen vaak te weinig professionele zorg aan huis krijgen en ook te weinig mantelzorg, waardoor steeds meer ouderen vereenzamen of slecht eten en drinken.

De aanval op de pensioenen is een ander dossier wat me bezighoudt. Jarenlang hebben politiek en media met succes een mythe opgebouwd van de ‘rijke’ oudere, bedoeld om een gunstig klimaat te creëren waarin ons unieke pensioenstelsel kan worden afgebroken. Samen met onze partner KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) zijn we onafgebroken bezig om die mythe door te prikken en verzet te plegen tegen deze afbraak.

Maar zelfs voordat de pensioengerechtigde leeftijd aanbreekt moeten ouderen het ontgelden. De jonge liberalen en socialisten, verenigd in de JOVD en de Jonge Socialisten, vinden dat 55-plussers standaard salaris moeten inleveren omdat hun arbeidsproductiviteit lager zou zijn. Normaliter zou ik hooguit met enige meewarigheid kennisnemen van zulke prietpraat, maar ernstiger wordt het als ook het wetenschappelijk bureau van het CDA met zulke ideeën naar buiten treedt.

Lange tijd hebben we ons als ouderenbonden nauwelijks kritisch durven opstellen, bevreesd voor het verwijt dat we onvoldoende rekening houden met jongere generaties. Het is hoog tijd dat we uit die kramp komen.

Frans Slangen,

voorzitter KBO-Brabant
Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Nadzja van der Knaap of Marieke Hageman, communicatiemedewerkers KBO-Brabant, telefoon 073 – 6444066.

met vriendelijke groet,

Logo SVBL

Seniorenvereniging 50+ een actieve vereniging in Beneden Leeuwen waar veel ouderen een invulling kunnen geven aan activiteit die hem of haar passen