Vrijwilligers

ACTIVITEIT INFORMATIE TELEFOON
Belastingconsulenten (vrijwilig) Nelly van de Hurk  593255
Biljarten Henri van de Vorst  595880
Bingo Nelly Broeder  592090
Boetseren Arnold van Rossum  593049
Bowling Nelly van de Hurk  593255
Bewegen Iny van Koolwijk  594821
Fietsen Wilhelmien Romijnders  591990
Handwerken Tonny Crommentuin  591753
Internet café Gerard Kouwenberg  592115
Jeu de Boules Riet Maas  592135
Kaarten Leo Janssen  592861
Kalligraferen Riet Maas  592135
Kantklossen Cis van de Pol  593169
Klussendienst Leo Janssen  592861
Koersbal Nelly Broeder  592090
Kunstbus Netty Heimerinks  591563
Kunstgroep
Nieuwe Activiteit
Ouderen adviseurs (vrijwillig) Nelly van de Hurk  593255
Reiscommissie Nelly Broeder  592090
Vrijwilligers ondersteuning Willi Zondervan  06-23798092
Website beheer Robert Henzen
Senioren Contact Ben Schonenberg  593075
Ledenadministratie Jeanne de Weijert  592519

Onze seniorenvereniging heeft momenteel 87 vrijwilligers.
Zonder hen zou het onmogelijk zijn om de vereniging draaiende te houden.
Behalve de negen mensen (vrijwilligers) in het bestuur,
zijn er voor iedere activiteitengroep een aantal vrijwilligers nodig
om e.e.a. te organiseren en begeleiden.
Daarnaast heeft onze vereniging vrijwillige ouderenadviseurs,
vrijwillige belastingconsulenten en ook vrijwilligers voor de klussendienst.

Al deze vrijwilligers doen hun werk belangeloos en gratis.

Gelukkig kan het bestuur, namens alle leden,
blijk geven van hun waardering
door het organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersmiddag.
De kosten hiervan kunnen voor een groot gedeelte betaald worden
uit de extra bijdrage van een aantal leden.

Namens het bestuur en alle vrijwilligers:

Heel veel dank

met vriendelijke groet,

Logo SVBL

Seniorenvereniging 50+ een actieve vereniging in Beneden Leeuwen waar veel ouderen een invulling kunnen geven aan activiteit die hem of haar passen