Contactpersonen

ACTIVITEIT INFORMATIE TELEFOON
Belastingconsulenten (vrijwilig) Nelly van de Hurk  593255
Biljarten Joop van Eck 592350
Bingo Willy Zondervan  06 23798092
Boetseren Arnold van Rossum  593049
Bowling Nelly van de Hurk  593255
Bewegen Iny van Koolwijk  594821
Fietsen Kees de Haas  501533
Handwerken Tonny Crommentuyn  591753
Internet café Kees de Haas  501533
Jeu de Boules Riet Maas  592135
Kaarten Leo Janssen  592861
Kalligraferen Riet Maas  592135
Kantklossen Cis van de Pol  593169
Klussendienst Leo Janssen  592861
Koersbal Sjaan de Haas 593182
Kunstbus Netty Heimerinks  591563
Kunstgroep Riet Maas 592135
Sjoelen Theo de Leeuw 06-46445622
Ouderen adviseurs (vrijwillig) Nelly van de Hurk  593255
Reiscommissie Riet Maas  592135
Vrijwilligers ondersteuning Willy Zondervan  06-23798092
Website beheer Robert Henzen  
Senioren Contact Jeanne de Weijert  592519
Ledenadministratie Jeanne de Weijert  592519

Behalve deze contactpersonen heeft onze seniorenvereniging momenteel 87 vrijwilligers. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om de vereniging draaiende te houden.  Voor iedere activiteitengroep is een aantal vrijwilligers nodig om e.e.a. te organiseren en te begeleiden. Daarnaast heeft onze vereniging vrijwillige ouderenadviseurs, vrijwillige belastingconsulenten en ook vrijwilligers voor de klussendienst.

Al deze vrijwilligers doen hun werk belangeloos en gratis.

Gelukkig kan het bestuur, namens alle leden, blijk geven van hun waardering door het organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersmiddag. De kosten hiervan kunnen voor een groot gedeelte betaald worden uit de extra bijdrage van een aantal leden.

Namens het bestuur en alle vrijwilligers:

Heel hartelijk dank!

Logo SVBL

Seniorenvereniging 50+ een actieve vereniging in Beneden Leeuwen waar veel ouderen een invulling kunnen geven aan activiteit die hem of haar passen