Home

Wie zijn wij?
Meer dan 60 jaar geleden (1952) werd Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen opgericht. Inmiddels heeft de vereniging meer dan 600 leden en is daarmee een van de grootste vereniging in de gemeente West Maas en Waal.
Onze vereniging zet zich ervoor in dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving, bevordert de onderlinge sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van ouderen.
Daarmee willen we op een positieve manier een bijdrage leveren aan het leefklimaat van ons dorp.
Het Algemeen Bestuur van Seniorenvereniging 50+ Beneden- Leeuwen bestaat uit vier leden, benoemd door de Algemene Vergadering. De voorzitter, secretaris, penningmeester en ledenadministratie vormen het Dagelijks Bestuur, dat onder meer is belast met de agendavoorbereiding.
Correspondentieadres:
G. van Hees
Zandstraat 119
6658 CR Beneden-Leeuwen.
IBAN bankrekening:  NL95 RABO 010.58.12.153.
Ingeschreven bij:
KvK Midden-Nederland onder nr. 11052368
e-mailadres: seniorenleeuwen@gmail.com
Facebook: seniorenleeuwen
Waar staan wij voor?
U leest het goed: “Organisatie van Senioren”!
Seniorenvereniging 50+ Beneden- Leeuwen wil een organisatie zijn van senioren, die samen staan voor tal van activiteiten, waar ontmoeting en samenzijn voorop staan. Op onze website vindt u een overzicht. Of het nu een spellenmiddag, biljarten, kaarten, een feestmiddag of een uitstapje betreft, het is er allemaal!
Maar bovenal wil de Seniorenvereniging 50+ Beneden- Leeuwen pal staan voor de belangen behartiging van haar leden. Onze samenleving verandert snel. De knusse wereld van onze ouders is veranderd in een zich snel ontwikkelende informatie maatschappij. Verzorgd worden is veranderd in zelfzorg. Opkomen voor je naasten is opnieuw aan de orde. Individueel wordt weer collectief.
De oudere of senior, zo u wilt, is vandaag een betrokken inwoner. Dat willen we uitstralen. Daar kunt u bij helpen. Het beeld over ‘die oudjes, waar je wat voor moet doen?’ moet worden omgezet in een groep leden, die nog volop in onze samenleving staat en daar actief aan wil blijven deelnemen.
Daar gaan grote belangen mee gepaard, waarover gewaakt moet worden, waar voor opgekomen moet worden. Een goede belangenbehartiging voor alle leden. Dat doet het bestuur door zelf of werkgroepsleden te laten participeren in veel overleggroeperingen. Dichtbij door deelname in bv. de seniorenraad of in overleggroepen van de gemeente. Maar ook provinciaal en landelijk zijn we betrokken en volgen we de ontwikkelingen op de voet. Het bestuur kan daar ten alle tijde op aangesproken worden.
Een ouderenbond kan niet zonder (haar) leden. We willen goed voor u zorgen.
Meer dan 600 leden is echter nog maar een deel van de grote groep ouderen in Beneden – Leeuwen.
Bent U enthousiast geworden en U wilt iets betekenen voor andere ouderen? Dan kunt u zich aanmelden bij seniorenleeuwen@gmail.com

Logo SVBL

Seniorenvereniging 50+ een actieve vereniging in Beneden Leeuwen waar veel ouderen een invulling kunnen geven aan activiteit die hem of haar passen